• image

Kadra

 

Maja Walendowska

Właścicielka przedszkola

Nauczyciel – wychowawca

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kierunków pedagogicznych, na specjalności wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe. Ukończyła Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne na kierunku Logopedia. Doświadczenie zawodowe zdobyła w Prywatnym Żłobku-Przedszkolu Kaczka Dziwaczka w Poznaniu. Ukończyła warsztaty z zakresu komunikacji międzyludzkiej, zabaw muzycznych opartych na metodzie aktywnego słuchania muzyki według Batti Strauss oraz alternatywnych metod nauczania takich jak metoda projektu, czy story-line. Ukończyła kurs Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz. Odbyła szkolenie z zakresu Pierwszej Pomocy Pediatrycznej. Prywatnie mama Jasia i Anielki. 

 

Maja Urban

Właścicielka przedszkola

Nauczyciel - wychowawca

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu na kierunku pedagogika, specjalność - edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, specjalność - rekreacja. Ukończyła Studia Podyplomowe na kierunkach: Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z elementami rytmiki oraz Organizacja i zarządzanie sportem. Wychowawca kolonijny, kierownik placówek wypoczynku, animator czasu wolnego mający doświadczenie w pracy w kraju i za granicą. Instruktorka pływania. Członek Polskiego Stowarzyszenia Pływania Niemowląt systematycznie biorący udział w konferencjach i warsztatach nt. pływania dzieci i niemowląt w Polsce i na świecie. Uczestniczka warsztatów nt. komunikacji, sytuacji trudnych i rozwoju dziecka prowadzonych przez Dorotę Zawadzką oraz warsztatów "Dziecko z bliska" prowadzonych przez Agnieszkę Stein. Ukończyła kurs Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz szkolenia: Elementy metody M.Montessori w placówkach niemontessoriańskich, a także Rozwój seksualny dzieci. Posiada wiedzę z zakresu Pierwszej Pomocy Pediatrycznej. Młoda, aktywna i uśmiechnięta osoba uwielbiająca pracę z dziećmi. Prywatnie mama Antka i Hani.                               

 

Agnieszka Karoń

Nauczyciel - wychowawca

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu - kierunek pedagogika, specjalność - edukacja wczesnoszkolna z arteterapią oraz studiów magisterskich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: kierunek - pedagogika specjalna, specjalność - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ukończyła również studia podyplomowych na kierunku: Integracja sensoryczna. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła jako instruktor zajęć świetlicowych w Wiejskim Domu Kultury w Brzeziu oraz jako nauczyciel-wychowawca w Niepublicznym Przedszkolu „Leśne skrzaty” w Jarantowie. Uczestniczyła w warsztatach metodycznych nt. metod integracyjnych oraz w warsztatach wprowadzenia do pedagogiki zabawy prowadzonych przez Centrum Szkoleniowe KLANZA. Ukończyła szkolenie: "Elementy metody M.Montessori w placówkach niemontessoriańskich" oraz kurs języka migowego I stopnia. Posiada wiedzę z zakresu Pierwszej Pomocy Pediatrycznej. Otwarta, energiczna osoba, gotowa na nowe doświadczenia w pracy z dziećmi. Nauczyciel współorganizujący kształcenie oraz terapeuta integracji sensorycznej. Prywatnie mama Jeremiego. Obecnie na urlopie macierzyńskim.

 

Joanna Rybczyńska

Nauczyciel - wychowawca

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, kierunek - pedagogika, specjalność - komunikacja i poradnictwo społeczne. Ukończyła również studia podyplomowe pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na tej samej uczelni. Oligofrenopedagog. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła w czasie praktyk w Szkole Podstawowej nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich w Kaliszu, w Szkole Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie oraz w Niepublicznym Klubie Malucha Gucio w Pleszewie. Ukończyła kurs wychowawcy kolonijnego oraz kurs języka migowego I i II stopnia. Odbyła szkolenie z zakresu Pierwszej Pomocy Pediatrycznej. Sumienna, wyrozumiała osoba, lubiąca nowe wyzwania. Nauczyciel-wychowawca w Grupie Starszaków.

 

Martyna Lipińska

Nauczyciel - wychowawca

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu - kierunek pedagogika, specjalność - edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studiów magisterskich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek pedagogika, specjalność - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunki: Integracja sensoryczna i psychomotoryka. Animator dziecięcy, wychowawca wypoczynku. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła w Klubie Dziecięcym TAAki Maluch w Poznaniu oraz w Publicznym Przedszkolu Integracyjnym Promyk Słońca we Wrocławiu. Uśmiechnięta osoba, chętna do podnoszenia swoich kwalifikacji i zdobywania nowych doświadczeń w pracy z dziećmi. Nauczyciel-wychowawca w Grupie Starszaków.

 

Anna Tasarek

Nauczyciel - wychowawca

Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, kierunek - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim. Animator czasu wolnego, wychowawca wypoczynku. Ukończyła kurs Polskiego Języka Migowego na poziomie B1 oraz kurs Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz. Systematycznie bierze udział w szkoleniach oraz warsztatach metodycznych dot. gier i zabaw językowych dla dzieci. Uczestniczka szkoleń: „Metody kolorowych dźwięków w przedszkolu” i "Elementy metody M. Montessosri w placówkach niemontessoriańskich". Uczestniczyła w konferencji "Jak wspierać dzieci w rozwoju". Ukończyła szkolenie z zakresu Pierwszej Pomocy Pediatrycznej. Uśmiechnięta, kreatywna osoba. Ogromną radość sprawia jej praca z dziećmi. Nauczyciel-wychowawca w Grupie Średniaków.

 

Joanna Szymczak

Nauczyciel - wychowawca

Absolwentka studiów licencjackich im. A.Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, kierunek - pedagogika, specjalność - edukacja wczesnoszkolna z arteterapią oraz magisterskich, kierunek - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła w czasie praktyk w Zespole Szkół Publicznych w Kowalewie, w Zespole Placówek Specjalnych w Pleszewie oraz w Niepublicznym Przedszkolu i Żłobku Niezapominajka w Pleszewie. Ukończyła szkolenie: Elementy metody M.Montessori w placówkach niemontesoriańskich oraz Rozwój seksualny dzieci, a także kurs Polskiego Języka Migowego na poziomie B1. Odbyła szkolenie z zakresu Pierwszej Pomocy Pediatrycznej. Posiada zamiłowanie do prac plastycznych. Prywatnie mama Bartka i Zuzi. Nauczyciel-wychowawca w Grupie Średniaków.

 

Anita Błaszczak

Nauczyciel - wychowawca

Absolwentka studiów na WWSSE w Środzie Wielkopolskiej, kierunek – pedagogika, specjalność – edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem niemieckim. Chętnie pomaga innym. Będąc w liceum jako wolontariuszka należała do Fundacji Ogród Marzeń. Od 2009 roku śpiewa w Scholi Lenartowickiej. Odbyła szkolenie z zakresu Pierwszej Pomocy Pediatrycznej. Uwielbiana przez najmłodsze dzieci. Nauczyciel - wychowaca w Grupie Maluchów.

 

Wronika Przodaszek

Nauczyciel - wychowawca

Absolwentka studiów licencjackich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wydział Studiów Edukacyjnych w Poznaniu, kierunek - wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe. Od wielu lat członek Związku Harcerstwa Polskiego. W trakcie swojej działalności harcerskiej trzy razy była drużynową gromady zuchowej, aktualnie działa jako jej opiekun. Swoje doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała jako harcerka oraz wychowawca na koloniach i półkoloniach. Na co dzień pogodna, uśmiechnięta i pomocna osoba. Nauczyciel - wychowawca w Grupie Maluchów. 

 

Daria Jezierska-Ratajczak

Nauczyciel rytmiki

Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Pleszewie, Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Henryka Melcera w Kaliszu oraz Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu na kierunku Rytmika. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła w Żłobku Miejskim "Maciuś" w Swarzędzu, w Przedszkolu nr 3 "Słonecznym" w Pleszewie oraz w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie. Od 2006 roku jest nauczycielem Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Pleszewie. 

 

Iwona Ignaszak

Pomoc 

Technik żywienia, kucharka. Mama dwojga dzieci: Jakuba i Julii. W przedszkolu dba o wygląd i jakość spożywanych posiłków oraz czystość i porządek. Odbyła szkolenie z zakresu Pierwszej Pomocy Pediatrycznej.

 

Anna Boniec

Logopeda

Ukończyła Studium Wychowania Przedszkolnego w Ostrowie Wielkopolskim. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytutu Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu na kierunku pedagogika, w zakresie wychowania artystycznego i wczesnoszkolnego. Studia magisterskie ukończyła w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim na kierunku pedagogika w zakresie nauczania początkowego. Dodatkowo skończyła kurs w zakresie terapii pedagogicznej dla nauczycieli prowadzących zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w kl. I-III szkól podstawowych. W zakresie logopedii ogólnej ukończyła Studia Podyplomowe na  Uniwersytecie Wrocławskim, Wydział Filologiczny- Instytut Filologii Polskiej. Jest nauczycielem dyplomowanym. Doświadczenie zawodowe zdobyła na stanowisku nauczyciela przedszkola, edukacji wczesnoszkolnej, muzyki i logopedy w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Tursku. Mama dwojga dorosłych już dzieci: Weroniki i Krzysztofa. Bardzo lubi pracę z dziećmi, zwłaszcza tymi młodszymi. Kocha góry (szczególnie Tatry) i morze. W wolnym czasie dużo spaceruje i jeździ na rowerze.

UWAGA! Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem