• image

Oferta

W cenie czesnego zapewniamy:

 Troskliwą opiekę w systemie całodziennym lub godzinowym, od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 17:00,

 Komfortowe warunki, ciepłą i rodzinną atmosferę,
Wykwalifikowaną kadrę,

Realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
 Zajęcia dydaktyczne, plastyczne, muzyczne, taneczne, ruchowe, gry i zabawy,
 Nauczanie języka angielskiego poprzez zabawę,

 Zajęcia z rytmiki,
Wycieczki i spotkania z ciekawymi ludźmi,

 Udział w ciekawych projektach ("International Kindergarten" - AIESEC Polska, "Migające Szkoły, migające przedszkola" - FPPS),

 Współpracę z logopedą i terapeutą Integracji Sensorycznej,
 Indywidualne podejście do każdego dziecka,

 Zajęcia dodatkowe.

 

Język angielski 

Na zajęciach realizowany jest program dostosowany do zainteresowań, potrzeb i możliwości małych dzieci.
Celem zajęć jest:

- zapoznanie dzieci z językiem angielskim,

- rozwinięcie umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu.

Tematyka zajęć związana jest ze światem dziecka. Każde zajęcia uatrakcyjniają gry i zabawy, piosenki, historyjki i wierszyki.

Główne założenia metodyczne:

1. Powtarzanie słownictwa – często i z różnego zakresu tematycznego.

2. Brak tłumaczenia zasad gramatycznych.

3. Inscenizacja sytuacji zbliżonych do naturalnych.

4. Kształcenie sprawności słuchania i mówienia – podczas zabawy, zgadywanek ruchowo-językowych, piosenek, bajek.

5. Wykorzystywanie różnorodnych pomocy dydaktycznych – maskotek, pacynek, kolorowych kart, książek, piosenek, bajek, gier, mat, zabawek.

6. Prowadzenie dużej ilości zabaw ruchowych. 

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają 20-45 minut.

 

Rytmika

Metoda wychowania muzycznego stworzona przez E. Jaques-Dalcroze'a. Istotą zajęć jest odtwarzanie przebiegu muzycznego za pomocą ruchów ciała, ale jest to również taniec, śpiew, gra na instrumentach, improwizacja ruchowa oraz instrumentalna. Zajęcia rytmiczne zawierają różny dobór ćwiczeń z elementami wyrabiania sprawności fizycznej, uwrażliwienia na zmiany zachodzące w muzyce, oswajania z zagadnieniami muzycznymi, ilustracjami ruchowymi do piosenek, elementami tańca towarzyskiego, tańca grupowego oraz relaksacją przy muzyce. Rytmika odbywa się raz w tygodniu z akompaniamentem instrumentu klawiszowego i trwa 20-45 minut.

 

Indywidualne zajęcia z logopedą

Zajęcia logopedyczne przeznaczone są dla dzieci, u których występują trudności w mowie i wymowie. Logopeda diagnozuje rozwój mowy wszystkich dzieci, wydaje diagnozę logopedyczną, a następnie planuje roczną pracę z dziećmi, które wymagają opieki logopedycznej. Terapia dostosowana jest do indywidualnych potrzeb i tempa pracy poszczególnych dzieci. Warunkiem jej skuteczności jest współpraca z rodzicami oraz systematyczność ćwiczeń.

 

Integracja sensoryczna

Zaburzenia Przetwarzania Sensorycznego to brak efektywnego odbioru i organizacji informacji sensorycznej w obrębie ośrodkowego układu nerwowego oraz nieprawidłowe na nie reakcje. Wraz z rozwojem dziecka procesy integracji sensorycznej powinny się rozwijać i doskonalić w sposób naturalny i automatyczny w wyniku typowych dla dziecka podejmowanych aktywności.

Zachowania, które w wieku przedszkolnym mogą niepokoić: nadmierna reakcja na dotyk, hałas, zapach, trudności w nawiązywaniu kontaktów z dziećmi, problemy z równowagą i słabo rozwinięte umiejętności motoryczne, ciągłe bycie w ruchu, pojawiające się częste lub długotrwałe napady złości, reakcje na dźwięki, których inni nie dostrzegają.

Zajęcia z integracji sensorycznej oparte są na obserwacji prawidłowego rozwoju dziecka oraz podjęciu terapii z dziećmi posiadającymi orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

UWAGA! Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem